romek
poniedziałek, 7 grudnia 2015, 08:49

Pokaż jak kibicujesz na Pogoni i wygraj FIFA16

Przyjdź na dzisiejszy mecz Górnika z Pogonią Szczecin, pokaż jak kibicujesz i wygraj grę FIFA16. Co zrobić aby wygrać?

img_0468-672x372c

Wystarczy, że zrobisz sobie zdjęcie na meczu Górnika z Pogonią, na którym pokazujesz jak kibicujesz zielono-czarnym i opublikujesz je pod specjalnym postem, który umieścimy na klubowym profilu na Facebooku. Najciekawsze, najbardziej oryginale zdjęcia nagrodzimy grami FIFA16. Zabawa trwa do wtorku do godz. 12.00.

Regulamin konkursu

I. Definicje
Organizator konkursu – Górnik Łęczna S.A. z siedzibą w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 13, 21-010 Łęczna.
Mecz – mecz, który odbędzie się w dniu 7 grudnia 2015 roku, o godzinie 18.00 pomiędzy Górnikiem Łęczna, a Pogonią Szczecin
Profil organizatora – oficjalny profil Organizatora utworzony na portalu facebook.com (https://www.facebook.com/gornikleczna)

II. Postanowienia ogólne
Regulamin określa warunki, zakres i zasady uczestnictwa w konkursie.
Informacje na temat konkursu oraz treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich uczestników na stronie internetowej www.gornik.leczna.pl
Konkurs rozpocznie się w dniu 7 grudnia 2015 roku o godzinie 17.00 i kończy się w dniu 8 grudnia 2015 roku o godzinie 12.00
Portal facebook.com nie jest organizatorem konkursu.

III. Uczestnictwo w konkursie
Przystąpienie do konkursu i udział w nim jest całkowicie dobrowolny.
Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osoby na potrzeby konkursu, a także wyrażeniem przez uczestnika zgody na opublikowanie jego wizerunku w związku z konkursem.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez uczestnika warunków uczestnictwa, w tym zastrzega sobie prawo do odmowy wyrażenia zgody na uczestnictwo w przypadku gdy osoba bierze udział w konkursie przy użyciu fikcyjnego konta na profilu facebook.com

IV. Zasady uczestnictwa
Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie autorskiego zdjęcia z własnym wizerunkiem uczestnika na stadionie GKS Górnik Łęczna w Łęcznej podczas trwaniu meczu Górnik – Pogoń Szczecin oraz zamieszczenie zdjęcia na portalu facebook.com poprzez dodanie zdjęcia w komentarzu pod postem oznaczonym jako: „Konkurs: Pokaż jak kibicujesz na stadionie” na oficjalnym profilu organizatora.
Każdy uczestnik może przesłać nieograniczoną ilość zdjęć.
Uczestnik konkursu wysyłając Zdjęcie oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do wstawionych zdjęć i nie naruszają one w żaden sposób dóbr osób trzecich.
W przypadku, gdy na Zdjęciu został utrwalony wizerunek innych niż Uczestnik osób, Uczestnik oświadcza, że posiada zgody powyższych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku utrwalonego na Zdjęciu wraz z prawem do udzielenia powyższej zgody Organizatorowi. Uczestnik przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie formułowała roszczenia dotyczące pracy zgłoszonej do Konkursu.

V. Zasady wyboru laureata nagrody.
Nagrodą w konkursie jest gra FIFA16. Zwycięzca konkursu nie może przenieść praw do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Nie może także żądać wymiany nagrody na inną.
Wyboru zwycięzcy konkursu dokona na podstawie decyzji uznaniowej komisja konkursowa wybrana przez organizatora.
Zwycięzcą zostanie osoba, której zdjęcie uznane zostanie przez Organizatora za najciekawsze spośród opublikowanych przez uczestników konkursu.
Zwycięzca zostanie poinformowany o wynikach konkursu przez organizatora poprzez podanie informacji na profilu organizatora na portalu facebook.com
Nagroda jest do odbioru w siedzibie organizatora przez okres 14 dni od dnia zakończenia konkursu.

VI. Pozostałe postanowienia

1. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Konkursu.

4. Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu niniejszego Konkursu wysłane na adres Organizatora wymagają formy pisemnej pod rygorem nie ważności.

5. Prawo do wiążącej wykładni i interpretacji Regulaminu przysługuje wyłącznie organizator.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

gornik.leczna.pl


Dodaj komentarz

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są tylko i wyłącznie prywatnymi opiniami czytelników serwisu. Redakcja zastrzega sobie jednocześnie prawo do usuwania komentarzy zawierających treści niecenzuralne, rasistowskie, antysemickie, nawołujące do przemocy, obraźliwe w stosunku do osób uczestniczących w dyskusji, osób publicznych, instytucji itp., komentarzy nie związanych z tematem artykułu, zawierających treści reklamowe, czy też treści znacząco odbiegające od ogólnie przyjętych norm społecznych.